Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sotenässkolan

  7-9
  253
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  197,8
  Lågt
  67%
  Medel
  79%
  Lågt
  69%
  Lågt
  71%
  Lågt
  74%
  Medel
  11,6
  Medel
  14,4
  Medel
  9,4
  Medel
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat