Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kristinedalskolan

  F-9
  471
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  96%
  Medel
  70%
  Medel
  11,0
  Medel
  12,1
  Medel
  10,3
  För få svarande
  Lågt
  11,7
  Lågt
  12,4
  Medel
  12,5
  För få svarande
  Lågt
  203,4
  Lågt
  63%
  Lågt
  77%
  Lågt
  71%
  Medel
  82%
  Medel
  82%
  Lågt
  10,7
  Lågt
  12,0
  För få svarande
  Lågt
  12,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat