Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Spekerödskolan

  F-6
  142
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  8%
  Lågt
  24%
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  12,8
  Medel
  12,9
  Medel
  11,3
  Lågt
  11,5
  Lågt
  12,1
  Medel
  12,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat