Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stenungsunds Montessoriskola

  F-9
  161
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Medel
  14,6
  Medel
  16,5
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  14,3
  Medel
  14,7
  Högt
  14,1
  För få svarande
  Högt
  250,8
  Högt
  92%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Lågt
  7,5
  Högt
  15,6
  För få svarande
  Lågt
  13,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat