Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stenungsunds Montessoriskola

  F-9
  161
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  15,7
  Medel
  15,9
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Högt
  15,2
  Högt
  15,4
  Högt
  14,8
  Data saknas
  Medel
  237,5
  Medel
  84%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  9,9
  Medel
  14,6
  Data saknas
  Högt
  16,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat