Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stora Högaskolan

  F-9
  492
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  91%
  Data saknas
  Medel
  12,4
  Medel
  14,2
  Medel
  12,4
  Data saknas
  Medel
  13,3
  Medel
  14,9
  Medel
  12,1
  För få svarande
  Medel
  234,3
  Högt
  89%
  Medel
  94%
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Högt
  12,7
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Medel
  15,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat