Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hillareds skola

  F-6
  85
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Lågt
  86%
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  11,8
  Medel
  7,0
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  12,3
  Lågt
  8,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat