Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Prolympia Göteborg

  7-9
  300
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  235,6
  Medel
  79%
  Medel
  89%
  Medel
  88%
  Medel
  87%
  Medel
  89%
  Medel
  11,0
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat