Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Prolympia Göteborg

  7-9
  300
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  213,7
  Lågt
  70%
  Medel
  82%
  Medel
  80%
  Medel
  79%
  Medel
  82%
  Lågt
  7,5
  Lågt
  9,8
  Data saknas
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat