Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hökensås grundskola 7-9

  7-9
  242
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  208,2
  Medel
  78%
  Högt
  95%
  Medel
  86%
  Medel
  88%
  Medel
  89%
  Medel
  11,7
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Lågt
  13,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat