Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bleketskolan

  6-9
  267
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,1
  Medel
  13,5
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Lågt
  12,5
  Lågt
  12,7
  Medel
  13,7
  För få svarande
  Högt
  247,6
  Medel
  84%
  Medel
  92%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  13,7
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Medel
  15,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat