Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bleketskolan

  6-9
  267
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,1
  Medel
  15,0
  Medel
  14,1
  För få svarande
  Medel
  14,2
  Medel
  14,4
  Högt
  14,5
  För få svarande
  Medel
  223,0
  Medel
  74%
  Lågt
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  11,8
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat