Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Töreboda Centralskola

  7-9
  281
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  206,2
  Lågt
  59%
  Lågt
  70%
  Lågt
  72%
  Medel
  77%
  Lågt
  79%
  Medel
  11,4
  Medel
  12,7
  Medel
  7,7
  Lågt
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat