Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Frälsegårdsskolan F-6

  F-6
  196
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  28%
  Data saknas
  Medel
  86%
  För få svarande
  Medel
  8,9
  Medel
  8,2
  Medel
  7,5
  För få svarande
  Lågt
  7,5
  Lågt
  7,7
  Medel
  7,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat