Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kronan F-6

  F-6
  232
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  För få svarande
  Medel
  87%
  Data saknas
  Medel
  9,0
  Medel
  7,3
  Medel
  5,2
  Data saknas
  Lågt
  5,6
  Lågt
  6,4
  Medel
  5,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat