Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lyrfågelskolan 4-6

  4-6
  229
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,0
  Medel
  14,8
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Högt
  14,6
  Medel
  15,0
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat