Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nya Skolan, Trollhättan

  F-9
  329
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Högt
  98%
  Medel
  88%
  Medel
  13,9
  Medel
  12,6
  Medel
  9,0
  För få svarande
  Lågt
  12,3
  Medel
  12,9
  Lågt
  10,4
  För få svarande
  Medel
  245,1
  Medel
  77%
  Medel
  86%
  Medel
  81%
  Medel
  86%
  Medel
  86%
  Medel
  11,3
  Högt
  15,3
  För få svarande
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat