Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nya Skolan, Trollhättan

  F-9
  329
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Lågt
  88%
  Medel
  76%
  Medel
  10,6
  Medel
  15,1
  Medel
  9,3
  Medel
  11,4
  Lågt
  10,6
  Medel
  14,8
  Lågt
  11,2
  Medel
  9,8
  Medel
  238,2
  Medel
  88%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  10,3
  Högt
  15,2
  För få svarande
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat