Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Paradisskolan 7-9

  7-9
  212
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  230,9
  Medel
  78%
  Medel
  85%
  Medel
  83%
  Medel
  82%
  Medel
  85%
  Lågt
  9,7
  Medel
  13,6
  Medel
  9,5
  Lågt
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat