Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skoftebyskolan F-6

  F-6
  342
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  94%
  Data saknas
  Medel
  11,4
  Medel
  14,9
  Medel
  9,6
  För få svarande
  Högt
  14,7
  Medel
  14,9
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat