Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Strömslundsskolan 7-9

  7-9
  175
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  240,3
  Medel
  84%
  Medel
  89%
  Medel
  88%
  Medel
  89%
  Medel
  89%
  Högt
  12,7
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  15,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat