Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sylteskolan F-6

  F-6
  267
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  74%
  Medel
  91%
  Lågt
  62%
  För få svarande
  Medel
  10,1
  Medel
  8,8
  Medel
  10,3
  För få svarande
  Lågt
  8,9
  Medel
  11,5
  Högt
  12,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat