Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sylteskolan 7-9

  7-9
  318
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  183,4
  Lågt
  38%
  Lågt
  62%
  Lågt
  52%
  Lågt
  56%
  Lågt
  60%
  Lågt
  8,6
  Medel
  13,3
  Medel
  9,2
  Lågt
  13,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat