Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sommarhemsskolan 7-9

  7-9
  318
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  215,8
  Medel
  68%
  Lågt
  75%
  Medel
  86%
  Medel
  89%
  Medel
  90%
  Lågt
  9,0
  Medel
  12,6
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat