Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Dalabergsskolan

  F-6
  319
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  82%
  Medel
  97%
  Medel
  86%
  För få svarande
  Medel
  11,0
  Medel
  8,3
  Medel
  8,1
  För få svarande
  Lågt
  9,7
  Lågt
  9,2
  Medel
  8,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat