Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fridaskolan, Uddevalla

  F-9
  538
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  82%
  Data saknas
  Medel
  12,1
  Medel
  12,9
  Medel
  11,5
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Lågt
  12,3
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  217,1
  Medel
  71%
  Medel
  83%
  Medel
  79%
  Medel
  76%
  Medel
  81%
  Medel
  9,7
  Medel
  13,1
  Medel
  6,5
  Medel
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat