Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fridaskolan, Uddevalla

  F-9
  538
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  85%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  9,8
  Medel
  14,0
  Medel
  11,7
  Data saknas
  Lågt
  9,0
  Lågt
  11,5
  Lågt
  10,7
  Data saknas
  Medel
  229,7
  Högt
  90%
  Högt
  100%
  Medel
  93%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  12,0
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat