Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fridaskolan, Uddevalla

  F-9
  538
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  91%
  Data saknas
  Medel
  11,0
  Medel
  12,7
  Medel
  11,5
  Data saknas
  Lågt
  12,6
  Lågt
  12,1
  Lågt
  11,2
  Data saknas
  Medel
  230,9
  Medel
  79%
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Lågt
  8,2
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat