Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hällebergsskolan

  F-9
  92
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  Högt
  276,5
  Högt
  92%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  13,6
  Högt
  18,8
  Data saknas
  Högt
  18,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat