Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Linnéaskolan

  7-9
  134
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  189,8
  Lågt
  50%
  Lågt
  62%
  Lågt
  62%
  Lågt
  60%
  Lågt
  62%
  Medel
  9,9
  Lågt
  10,9
  För få svarande
  Medel
  14,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat