Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ljungskileskolan

  F-6
  441
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Medel
  15,9
  Medel
  13,3
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Högt
  15,3
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat