Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Norrskolan

  F-6
  336
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  86%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  12,1
  Medel
  14,5
  Medel
  9,9
  För få svarande
  Medel
  14,0
  Lågt
  12,7
  Medel
  11,9
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat