Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ramnerödsskolan

  7-9
  278
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  160,8
  Lågt
  40%
  Lågt
  50%
  Lågt
  49%
  Lågt
  53%
  Lågt
  54%
  Lågt
  7,5
  Lågt
  11,3
  Lågt
  5,6
  Lågt
  11,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat