Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Unnerödsskolan

  F-6
  231
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  65%
  Lågt
  72%
  Lågt
  40%
  Medel
  12,0
  Medel
  11,5
  Medel
  10,6
  För få svarande
  Lågt
  11,4
  Lågt
  10,3
  Lågt
  11,3
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat