Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Dalums skola

  F-6
  93
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Lågt
  86%
  För få svarande
  Medel
  13,0
  Medel
  15,8
  Medel
  13,7
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Högt
  16,0
  Högt
  13,9
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat