Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Dalboskolan

  7-9
  156
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  152,2
  Lågt
  27%
  Lågt
  58%
  Lågt
  31%
  Lågt
  53%
  Lågt
  53%
  Lågt
  7,7
  Lågt
  12,1
  Data saknas
  Lågt
  13,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat