Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fridaskolan, Vänersborg

  F-9
  479
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Medel
  98%
  Data saknas
  Medel
  13,9
  Medel
  13,6
  Medel
  11,4
  Data saknas
  Medel
  13,9
  Medel
  13,9
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Högt
  254,7
  Högt
  90%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Högt
  14,7
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Högt
  17,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat