Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vårbergskolan

  F-6
  174
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  13,2
  Medel
  14,2
  Medel
  12,2
  Data saknas
  Medel
  13,7
  Medel
  12,9
  Medel
  12,7
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat